Woningbouw Buitenlust

Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen, waaronder een appartementengebouw met ongeveer 40 woningen in Buitenlust.

Conceptplan

Op dinsdag 25 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het Conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal een besluit nemen om wel of niet sociale woningen te willen bouwen in Buitenlust. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het conceptplan, dan verandert de locatie in Buitenlust van een zoeklocatie in een ontwikkellocatie. Rochdale zal dan het conceptplan uitwerken tot een bouwplan en er zal een bestemmingsplanprocedure (inclusief alle benodigde onderzoeken) worden voorbereid en opgestart.

Besluit college

Het college heeft het conceptplan beoordeeld aan de hand van de criteria uit de notitie Duurzaam samenleven in een groeiend Diemen. Er is gekeken naar de omvang en hoogte van het gebouw, maar ook naar de inpassing in de bestaande omgeving, veiligheid, verkeer, parkeren, klimaatadaptatie, waterberging, openbare ruimte en speelgelegenheid. Het conceptplan toont aan dat het appartementengebouw met 38 sociale huurwoningen goed is in te passen in de buurt met behoud van groen en ruimte voor sport en spel. In combinatie met het grote tekort aan sociale woningen in Diemen, heeft het college besloten om het conceptplan vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluitvorming gemeenteraad

Hier vindt u het definitieve conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust dat aan de gemeenteraad is gestuurd. Naar aanleiding van de online raadpleging van dit voorjaar zijn in het conceptplan nog een paar zaken verduidelijkt, zoals de beschrijving van de varianten van de zoeklocaties. Ook zijn er extra bezonningstekeningen toegevoegd. Inhoudelijk hebben er geen wijzigingen meer plaatsgevonden.

De behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats in de informatieve raad van 24 juni en de besluitvormende raad op 7 juli. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn digitaal te volgen via Youtube.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over sociale woningbouw in Buitenlust
op de website van gemeente Diemen.

Naar de website